Szkolenia

SPIS TREŚCI

V EDYCJA

ROK I

Wyjazdowe zgrupowanie self - experience 
(60 godzin)

Data: 31.01-06.02 2017

Szkoleniowo wykładowo - warsztatowe (800 godzin):

I ROK – luty 2018 – grudzień 2018, Katowicki Instytut Psychoterapii

I Semestr:

 • Neurobiologiczne podstawy zachowania
  Data: 9-10.02.2018 dr Roman Ciesielski 
 • Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych
  Data: 9-10.03.2018 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1
  Data: 13-14.04.2018 -  dr Lidia Popoek
 • Proces psychoterapii a interwencje psychoterapeutyczne 
  Data: 17-18.05.2018 - mgr Magdalena Szyszko 
 • Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań
  Data: 23-24.06.2018 - prof. dr hab. Ewa Trzebińska

II Semestr:

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz.1
  Data: 31.08-1.09.2018 - mgr Magdalena Szyszko
 • Kontakt i kontrakt terapeutyczny
  Data: 5-6.10.2018 - mgr Maria Marquardt 
 • Psychoterapia psychodynamiczna cz.2
  Data: 26-27.10.2018 - mgr Magdalena Szyszko
 • Psychologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2
  Data: 30.11- 1.12. 2018 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik
 • Relacja i przymierze terapeutyczne
  Data: 14-15.12.2018 mgr Maria Marquardt 

II ROK – styczeń 2019 – grudzień 2019, Katowicki Instytut Psychoterapii

III Semestr:

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne w ujęciu terapii koherencji
  Data: 25-26.01.2019 - mgr Michał Jasiński 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
  Data: 1-2.03.2019   - mgr Magdalena Szyszko
 • Zagadnienia etyczne w psychoterapii
  Data: 22-23.03.2019 mgr Maria Marquardt 
 • Psychoterapia pozytywna
  Data: 26-27.04.2019 - mgr Patrycja Badecka 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii
  Data: 24-25.05.2019 - lek Ewa Dobiała

IV Semestr:

 • Psychoterapia systemowa cz. 1
  Data: 14-15.06.2019 - mgr Józef Bogacz 
 • Psychoterapia systemowa cz. 2
  Data: 30-31.08.2019 - mgr Józef Bogacz
 • Psychoterapia systemowa cz. 3
  Data: 20-21.09.2019 - mgr Józef Bogacz
 • Psychoterapia ericksonowska cz.1 
  Data: 22-23.11.2019 - mgr Marquardt
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 2 
  Data: 13-14.12.2019 - mgr Marquardt 

III ROK – styczeń 2020 – grudzień 2020, Katowicki Instytut Psychoterapii

V Semestr:

 • Genogram jako metoda pracy w podejściu systemowym - strukturalnym i strategicznym
  Data: 3-4.01.2020 - dr B. Piasecka
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 3
  Data: 14-15.02.2020 - mgr Marquardt
 • Psychoterapia ericksonowska cz.4 
  Data: zajęcia odwołane, nowy termin podamy wkrótce! - mgr Marquardt
 • Problemy seksualne w psychoterapii - rozpoznanie i leczenie
  Data: 24-25.04.2020 dr Sławomir Jakima 
 • Genogram - doświadczenie własne cz.1
  Data: 29-30.05.2020 - prof. Barbara Józefik 
 • Genogram - doświadczenie własne cz.2
  Data: 19-20.06.2020 - prof. Barbara Józefik

 • VI Semestr:

 • Genogram - doświadczenie własne cz.3
  Data: 18-19.09.2020 - prof. Barbara Józefik
 • Genogram - doświadczenie własne cz.4
  Data: 9-10.10.2020 - prof. Barbara Józefik
 • Psychoterapia grupowa 1
  Data: 6-7.11.2020 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 4
  Data: 27-28.11.2020 mgr Katarzyna Marquardt, mgr Jan Dyba

 Psychoterapia grupowa 2
Data 4-5.12.2020 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz

IV ROK – styczeń 2021 – grudzień 2021, Katowicki Instytut Psychoterapii

VII Semestr:

 • System, struktura, strategia - kluczami do pracy z parą
  Data: 15-16.01.2021 mgr Magdalena Szyszko
 • Praca z żałobą
  Data: 5-6.03.2021 dr Maria Rogiewicz
 • Praca z rodzinami z zaburzeniami lękowymi
  9-10.04.2021 dr Bogusława Piasecka
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.1
  Data: 14-15.05.2021 dr Maria Rogiewicz
 • Terapia rodziny, w wybranych problemach klinicznych związanych z nieprawidłowym zachowaniem (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno buntownicze, zaburzenia zachowania)
  Data: 28-29.05.2021 dr Rafał Antkowiak

VIII Semestr:

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.2
  Data: 18-19.06.2021 dr Maria Rogiewicz
 • Zaburzenia odżywiania
  Data: 3-4.09.2021 dr Bogusława Piasecka
 • Superwizja 1
  Data:1-2.10.2021 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady
  Data: 12-13.11.2021 dr Grzegorz Iniewicz
 • Superwizja 2
  Data:3-4.12.2021 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys

 

IX Semestr:

 • Psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami
  Data: 21-22.01.2022 mgr Małgorzata Kowalcze
 • Superwizja 3
  Data:18-19.02.2022 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Superwizja 4
  Data: 1-2.04.2022 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych na przykładzie uzależnień seksualnych
  Data: 22-23.04.2022 dr Sławomir Jakima
 • Psychoterapia osób współuzależnionych
  Data: 13-14.05.2022 mgr Małgorzata Kowalcze

X semestr:

 • Psychoterapia zaburzeń lękowych
  Data: 3-4.06.2022 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Superwizja 5
  Data: 24-25.06.2022 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Interwencja kryzysowa
  Data: 9-10.09.2022 Liliana Krzywicka
 • Superwizja 6
 • Data: 14-15.10.2022 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym
  Data: 2-3.12.2022

Katowicki Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.