Szkolenia

SPIS TREŚCI

I EDYCJA

ROK I

I. Zgrupowanie wyjazdowe self-experience (60 godzin)

Data: Październik 2013

II. Szkoleniowo wykładowo - warsztatowe (800 godzin):

I ROK – grudzień 2013 – listopad 2014, Katowicki Instytut Psychoterapii

I Semestr:

 • Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych - Prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik

  Data: 6-7.12.2013

 • Neurobiologiczne podstawy zachowania - Dr n. med.  Roaman Ciesielski

  Data: 10-11.01.2014

 • Kontakt i kontrakt terapeutyczny - Mgr Maria Marquardt

  Data: 7-8.02.2014

 • Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań - Prof. dr hab. Ewa Trzebińska

  Data: 7-8.03.2014

 • Proces psychoterapii a interwencje psychoterapeutyczne - Dr n. med.  Roaman Ciesielski

  Data: 11-12.04.2014

II Semestr:

 • Relacja i przymierze terapeutyczne - Mgr Maria Marquardt

  Data: 23-24.05.2014

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną - Mgr Maria Marquardt

  Data: 20-21.06.2014

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii - Dr n. med.  Roaman Ciesielski

  Data: 12 – 13.09.2014

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1 - Dr n. med. Lidia Popek

  Data: 11-12.10.2014

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2 - Prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik

  Data: 21-22.11.2014

II ROK – grudzień 2014 – listopad 2015, Katowicki Instytut Psychoterapii

III Semestr:

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz. 1 - Mgr Janina Czapnik

  Data: 5-6.12.2014

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz. 2 - Mgr Janina Czapnik

  Data: 9-10.01.2015

 • Psychoterapia systemowa cz. 1 - Dr n. med.  Roaman Ciesielski

  Data: 6-7.02.2015

 • Psychoterapia systemowa cz. 2 - Dr n. med.  Roaman Ciesielski

  Data: 6-7.03.2015

 • Psychoterapia systemowa cz. 3 - Dr n. med.  Roaman Ciesielski

  Data: 17-18.04.2015

IV Semestr:

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. 1 - Lek. Krzysztof Kotrys

  Data: 8-9.05.2015

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. 2 - Lek. Krzysztof Kotrys

  Data: 19-20.06.2015

 • Psychoterapia ericksonowska cz. 1 - Mgr Maria Marquardt

  Data: 4-5.09.2015

 • Psychoterapia ericksonowska cz. 2 - Mgr Maria Marquardt

  Data: 3-4.10.2015

 • Psychoterapia ericksonowska cz. 3 - Mgr Maria Marquardt

  Data: 6-7.11.2015

III ROK – Grudzień 2015 – Listopad 2016, Katowicki Instytut Psychoterapii

V Semestr:

 • Psychoterapia ericksonowska cz. 4 - Mgr Maria Marquardt

  Data: 4-5.12.2015

 • Zagadnienia Etyczne w procesie psychoterapii - Mgr Maria Marquardt

  Data: 8-9.01.2016

 • Wprowadzenie do Genogramu - Mgr Elżbieta Czapiewska Zejden

  Data: 5-6.02.2016

 • Psychoterapia pozytywna - Dr n. med. Roman Ciesielski

  Data: 4-5.03.2016

 • Problemy seksualne w psychoterapii, rozpoznanie i leczenie - Dr n. med. Sławomir Jakima

  Data 1-2.04.2016

VI Semestr:

 • Genogram - doświadczenie własne cz. 1 - Prof. dr hab. Barbara Józefik

  Data: 20-21.05.2016

 • Genogram - doświadczenie własne cz. 2 - Prof. dr hab. Barbara Józefik

  Data: 10-11.06.2016

 • Genogram - doświadczenie własne cz.  - Prof. dr hab. Barbara Józefik

  Data: 16-17.09.2016

 • Genogram - doświadczenie własne cz.  - Prof. dr hab. Barbara Józefik

  Data: 8-9.10.2016

 • Zasady psychoterapii grupowej cz.1 - Mgr Maria Marquardt

  Data: 4-5.11.2016

IV ROK – Grudzień 2016 – Listopad 2017, Katowicki Instytut Psychoterapii VII Semestr:

 • Zasady psychoterapii grupowej cz.2 - Mgr Maria Marquardt

  Data: 9-10.12.2016

 • Psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych – psychoterapia zaburzeń lękowych - Mgr Elżbieta Czapiewska Zejden

  Data: 13-14.01.2017

 • System, struktura i strategia kluczami do pracy z parą - Mgr Elżbieta Czapiewska Zejden

  Data:  10-11.02.2017

 • Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej - Mgr Liliana Krzywicka

  Data 3-4.03.2017

 • Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady - Dr hab. n. hum. Grzegorz Iniewicz

  Data: 31.03-1.04.2017

VIII Semestr:

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości - Lek. Ewa Dobiała

  Data: 5-6.05.2017

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu - Prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik

  Data: 2.06.2017 (tylko jeden dzień szkoleniowy)

 • Zaburzenia odżywiania - Dr n. med. Rafał Antkowiak
  Data: 9-10.06.2017

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu(cz.2) - Prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik

  Data: 30.06.2017 (tylko jeden dzień szkoleniowy)

 • Pogłębiona Psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawtotami - Mgr Małgorzata Kowalcze
  Data: 22-23.09.2017
 • Praca z rodzinami z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi - Dr n. med. Rafał Antkowiak
  Data:29-30.09.2017


 • V ROK – Grudzień 2017 – Listopad 2018, Katowicki Instytut Psychoterapii:
  IX Semestr:


  Psychoterapia osób współuzależnionych - Mgr Małgorzata Kowalcze
  Data: 27-28.10.2017

 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych na przykładzie uzależnień seksualnych - Dr n. med. Sławomir Jakima
  Data: 1-2.12.2017

 • Superwizja 1
  Roman Ciesielski/ Maria Marquardt
  Data: 12-13.01.2018

 • Superwizja 2
  Data: 16-17.02.2018 Maria Marquardt
  Data 23-24.02.2018 Roman Ciesielski

 • Terapia rodziny w wybranych problemach klinicznych związanych z nieprawidłowym zachowaniem (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno buntownicze, zaburzenia zachowania) - Dr n. med. Rafał Antkowiak
  Data 16-17.03.2018

X Semestr:

 • Superwizja 3
  Roman Ciesielski
  Data: 27-28.04.2018
  Maria Marquardt
  Data: 25-26.05.2018

 • Superwizja 4
  Roman Ciesielski/ Maria Marquardt
  Data: 29-30.06.2018

 • Superwizja 5
  Roman Ciesielski/ Maria Marquardt
  Data: 28-29.09.2018

 • Psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych – Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym - Lek. Ewa Dobiała
  Data: 5-6.10.2018

 • Superwizja 6
  Roman Ciesielski/ Maria Marquardt
  Data: 30.11-1.12.2018

   

Katowicki Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.