Szkolenia

SPIS TREŚCI

 

VI EDYCJA

ROK I

Wyjazdowe zgrupowanie self - experience (60 godzin)

Data: 16.01-22.01.2019

I ROK – styczeń 2019  – Grudzień 2019, Katowicki Instytut Psychoterapii

I Semestr:

 • Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas Kozik
  Data: 1-2.02.2019
 • Neurobiologiczne podstawy zachowania - dr n. med. Roman Ciesielski
  Data: 8-09.03.2019
 • Kontakt, kontrakt terapeutyczny - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
  Data: 29-30.03.2019
 • Relacje i przymierze terapeutycze - mgr Magdalena Szyszko
  Data: 24-25.05.2019
 • Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań - prof Ewa Trzebińska
  Data: 15-16.06.2019 
   

II Semestr:
 

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz. 1 - dr Lidia Popek
  Data: 30-31.08.2019
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz. 2 prof. Małgorzata Janas Kozik 
  Data: 27-28.09.2019
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną - lek. Ewa Dobiała
  Data: 25-26.10.2019
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrennii - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
  Data: 22-23.11.2019
 • Proces pscyhoterapii a interwencje psychoterapeutyczne - mgr Magdalena Szyszko
  Data: 13-14.12.2019

II ROK – styczeń 2020  – grudzień 2020, Katowicki Instytut Psychoterapii

III Semestr:

 • Psychoterapia psychodynamiczna 1
  Data: 24-25.01.2020 mgr Magdalena Szyszko
 • Psychoterapia systemowa 1
  Data: 28-29.02.2020 dr n. hum. B. Piasecka
 • Psychoterapia systemowa 2
  Data: 27-28.03.2020 r. (Zajęcia odowłane);
  Nowy termin: 24-25.04.2020 r. - dr n. hum. B. Piasecka
 • Psychoterapia systemowa 3
  Data: 29-30.05.2020 dr n. hum. B. Piasecka
 • Wprowadzenie do genogramu
  Data: 26-27.06.2020 dr n. hum. B. Piasecka

IV Semestr:

 • Koherencja
  Data: 4-5.09.2020 r. - mgr M. Jasiński
 • Psychoterapia psychodynamiczna 2
  Data: 18-19.09.2020 mgr Magdalena Szyszko
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna 1
  Data: 2-3.10.2020 dr Maria Rogiewicz 
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna 2
  Data: 6-7.11.2020 dr Maria Rogiewicz 
 • Psychoterapia Pozytywna 
  Data: 18-19.12.2020 mgr Patrycja Badecka

III ROK – styczeń 2021  – grudzień 2021, Katowicki Instytut Psychoterapii

V Semestr:

 • Psychoterapia ericksonowska cz. 1
  Data: 29-30.01.2021 mgr Katarzyna Marquardt, mgr Jan Dyba
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 2
  Data: 19-20.02.2021 mgr Katarzyna Marquardt, mgr Jan Dyba
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 3
  Data: 19-20.03.2021 mgr Katarzyna Marquardt, mgr Jan Dyba
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 4
  Data: 16-17.04.2021 mgr Katarzyna Marquardt, mgr Jan Dyba
 • Genogram cz. 1 – praca własna
  Data: 28-29.05.2021 dr Barbara Józefik

VI Semestr:

 • Genogram cz. 2– praca własna
  Data: 25-26.06.2021 dr Barbara Józefik
 • Dodatkowe zajęcia z Psychoterapii behawioralno poznawczej 
  Data: 10-11.09.2021
 • Genogram cz.3 – praca własna
  Data: 24-25.09.2021 dr Barbara Józefik
 • Genogram cz. 4 – praca własna
  Data: 22-23.10.2021 dr Barbara Józefik
 • Problemy seksualne w psychoterapii - rozpoznanie i leczenie
  Data: 12-13.11.2021 dr Sławomir Jakima
 • Zagadnienia Etyczne w procesie psychoterapii
  Data 10-11.12.2021 mgr Maria Marquardt

 

VII semestr

 • Psychoterapia grupowa cz. 1
  14-15.01.2022 mgr Maja Zachariasiewicz
 • Psychoterapia grupowa cz. 2 
  11-12.02.2022 mgr Maja Zachariasiewicz
 • Praca z rodziną z zaburzeniami lękowymi 
  25-26.03.2022 dr Bogusława Piasecka
 • System Struktura strategia, kluczami do pracy z Parą
  8-9.04.2022 mgr Magda Szyszko
 • Terapia rodziny, w wybranych problemach klinicznych związanych z nieprawidłowym zachowaniem (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno buntownicze, zaburzenia zachowania)
  Data: 13-14.05.2022 dr Rafał Antkowiak

VIII semestr

 • Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady 
  3-4.06.2022 dr Grzegorz Iniewicz
 • Superiwzja cz.1 
  2-3.09.2022 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Zaburzenia odżywiania
   21-22.10.2022dr Bogusława Piasecka
 • Psychoterapia żałoby
  28-29.10.2022dr Maria Rogiewicz
 • Superiwzja cz.2
  2-3.12.2022 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys

IX semestr

 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych na przykładzie uzależnień seksualnych
  Data: 13-14.01.2023 dr Sławomir Jakima
 • Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami
  Data: 10-11.02.2023  mgr Małgorzata Kowalcze
 • Superwizja cz.3
  17-18.03.2023 mgr Maria Marquardt,  Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapia osób współuzależnionych
  31.03-1.04.2023 mgr Małgorzata kowalcze
 •  Superiwzja cz.4
  12-13.05.2022 dr Krzysztof Kotrys, mgr Maria Marquardt,

X semestr

 • Interwencja Kryzysowa
  9-10.06.2023 mgr Liliana Krzywicka
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych 
  15-16.09.2023 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Superiwzja cz.5
  27-28.10.2023 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym
  17-18.11.2023 lek. Ewa Dobiała
 • Superiwzja cz.6
  1-2.12.2023 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys

 

Katowicki Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.