Szkolenia

SPIS TREŚCI

II EDYCJA

 

ROK I

 1. I. Zgrupowanie wyjzadowe self-experience (60 godzin)

Data: Grudzień 2014

 1. II. Szkoleniowo wykładowo - warsztatowe (800 godzin):

I ROK – styczeń 2015 – listopa 2015, Katowicki Instytut Psychoterapii

I Semestr:

 • Neurobiologiczne podstawy zachowania
  Data: 30-31.01.2015 -  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych
  Data: 20-21.02.2015 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1
  Data: 13-14.03.2015 - dr n. med. Lidia Popek 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
  Data: 10-11.04.2015 - lek. Ewa Dobiała 
 • Kontakt i kontrakt terapeutyczny
  Data: 14-15.05.2015 - mgr Maria Marquardt

II Semestr:

 • Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań
  Data: 13-14.06.2015 - Prof. dr hab. Ewa Trzebińska
 • Proces psychoterapii a interwencje psychoterapeutyczne
  Data: 26-27.06.2015 -  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Relacja i przymierze terapeutyczne
  Data: 11-12.09.2015 - mgr Maria Marquardt
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii
  Data: 9-10.10.2015-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2
  Data: 13-14.11.2015 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik

II ROK – grudzień 2015– listopad 2016, Katowicki Instytut Psychoterapii

III Semestr:

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz. 1
  Data: 11-12.12.2015 -  mgr Janina Czapnik 
 • Psychoterapia psychodynamiczna cz. 2
  Data: 15-16.01.2016 -  mgr Janina Czapnik
 • Zagadnienia Etyczne w procesie psychoterapii
  Data: 12-13.02.2016 - mgr Maria Marquardt 
 • Psychoterapia systemowa cz. 1
  Data: 11-12.03.2016 dr Rafał Antkowiak 
 • Psychopatologia i Psychoterapia zaburzeń osobowości
  Data8-9.04.2016 - lek. Ewa Dobiałą 

IV Semestr:

 • Psychoterapia systemowa cz. 2
  Data: 27-28.05.2015-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Psychoterapia systemowa cz. 3
  Data: 24-25.06.2015-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Wprowadzenie do Genogramu
  Data: 2-3.09.2015 - mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden 
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. 1
  Data: 14-15.10.2016 - dr Maria Rogiewicz
 • Genogram - doświadczenie własne cz. 1
  Data: 25-26.11.2016 -  prof. dr hab. Barbara Józefik

III ROK – Grudzień 2016 – Listopad 2017, Katowicki Instytut Psychoterapii

V Semestr:

 • Genogram - doświadczenie własne cz. 2
  Data: 16-17.12.2016 -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Genogram - doświadczenie własne cz. 3
  Data: 13-14.01.2017 -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Genogram - doświadczenie własne cz. 4
  Data: 10-11.02.2017-  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. 2
  Data: 10-11.03.2017 - dr Maria Rogiewicz
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 1
  Data: 7-8.04.2017 - mgr Maria Marquardt

VI Semestr:

 • Psychoterapia ericksonowska cz. 2
  Data: 12-13.05.2017 - mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 3
  Data: 30.06- 1.07.2017 - mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 4
  Data: 1-2.09.2017 - mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia pozytywna
  Data: 20-21.10.2017 - mgr Patrycja Badecka 
 • Problemy seksualne w psychoterapii, rozpoznanie i leczenie
  Data 3-4.11.2017 - dr Sławomir Jakima

IV ROK – Grudzień 2017 – grudzień 2018, Katowicki Instytut Psychoterapii

 • Psychoterapia grupowa cz.1
  Data:8-9.12.2017 - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz 
 • Praca z rodziną z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi
  Data: 2-3.02.2018 - dr Rafał Antkowiak 
 • Psychoterapia grupowa cz.2
  Data: 23-24.03.2018 - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Terapia rodziny w wybranych problemach klinicznych związanych z nieprawidłowym zachowaniem (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania)
  Data: 27-28.04.2018 - dr Rafał Antkowiak
 • Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady
  Data: 25-26.05.2018

VIII Semestr:

 • System, struktura i strategia – kluczami do pracy z parą
  Data: 8-9.06.2018 dr Grzegorz Iniewicz 
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
  Data 28-29.09.2018 - dr Rafał Antkowiak
 • Superwizja cz.1
  Data 19-20.10.2018-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Superwizja cz. 2
  Data 23-24.11.2018-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Superwizja cz. 3 
  Data 14-15.12.2018-  dr n. med.  Roaman Ciesielski

V ROK – Styczeń 2019 – Listopad 2019, Katowicki Instytut Psychoterapii 
IX Semestr:

 • Superwizja cz.4
  Data: 4-5.01.2019-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Superwizja cz.5
  Data: 1-2.02.2019-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Superwizja cz.6
  Data:22-23.03.2019-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej
  Data: 12-13.04.2019 mgr Liliana Krzywicka 
 • Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami
  Data: 10-11.05.2019 - mgr Małgorzata Kowalcze

X Semestr:

 • Psychoterapia osób współuzależnionych
  Data: 7-8.06.2019 - mgr Małgorzata Kowalcze
 • Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym
  Data: 6-7.09.2019 lek. Ewa Dobiała
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych
  Data: 4-5.10.2019 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych na przykładzie uzależnień seksualnych
  Data: 9-10.11.2019 - dr Sławomir Jakima 
 • Praca z żałobą
  Data: 6-7.12.2019 - dr Maria Rogiewicz 

Katowicki Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.