male ankieta

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIA

 1. TYTUŁ SZKOLENIA
  Invalid Input
 2. Dane osobowe
 3. Imię*
  To pole jest wymagane
 4. Nazwisko*
  To pole jest wymagane
 5. Data urodzenia
  Invalid Input
  DD.MM.RRRR
 6. Dane kontaktowe
 7. Adres korespondencyjny
  Invalid Input
 8. ulica
  Invalid Input
 9. kod pocztowy
  Invalid Input
 10. e-mail
  Proszę podać adres e-mail.
 11. miasto
  Invalid Input
 12. telefon*
  To pole jest wymagane
 13. Wykształcenie
 14. kierunek
  Invalid Input
 15. Tytuł zawodowy
  Invalid Input
 16. WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI

  Warunki uczestnictwa:

  ● opłata za uczestnictwo jest zgodna z ceną podaną na stronie organizatora www.k-i-p.pl (cena zawiera koszt uczestnictwa, materiały, poczęstunek i zaświadczenie)
  ● liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń
  ● wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Warunkiem uczestnictwa i podstawą do wstawienia faktury bez podpisu odbiorcy jest wypelnienie formularza zgłoszenia, dokonanie oplaty i przeslanie skanu dyplomu ukonczenia studiow na adres mailowy: biuro@k-i-p.pl lub pocztą.

  Warunki rezygnacji:

  ● rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
  ● rezygnacja w terminie późniejszym lub niezgłoszenie się na konferencję nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.

 17. Przeczytałem/am i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia *
  To pole jest obowiązkowe
 18. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )*
  To pole jest obowiązkowe
 19. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi zarówno drogą poczty elektronicznej jak również listowej, informacji o szkoleniach, seminariach, konferencjach.*
  To pole jest obowiązkowe
 20. Kod antyspam*
  Kod antyspam
  Spróbuj jeszcze raz