Warsztaty

male psychologia

Warsztaty

SPIS TREŚCI

Warsztat to grupowa forma pracy, która umożliwia lepsze poznanie siebie.

To udział w twórczym doświadczeniu o charakterze rozwojowym.

Obecność innych osób oraz psychoterapeuty pomaga dostrzec zjawiska które do tej pory umykały uwadze a mogły sprawiać problemy,wywoływać kryzysy.

Uczestnicy wspólnie poszukują nowych rozwiązań, ćwiczą je, mają też okazję do wymiany doświadczeń, udzielają sobie wsparcia.

Grupowa praca przyspiesza proces zmiany.