Superwizja

Uczestnictwo w superwizji jest wymaganiem stawianym przed osobami ubiegającymi się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Superwizorzy współpracujący z Instytutem:

Maria Marquardt - psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Roman Ciesielski - psychoterapeuta, specjalista psychiatra, superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Janina Czapnik - psychoterapeuta, superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Krzysztof Kotrys - psychoterapeuta, specjalista psychiatra, superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wiesława Hartman - Momatiuk  - psychoterapeuta, superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Osoby zainteresowane superwizją indywidualną prosimy o kontakt z sekretariatem lub wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.

 

Grupy superwizyjne:

spotkania grup superwizyjnych I, II, III odbywają się raz w miesiącu.

Koszt każdego ze spotkań to 120 zł.

 

I grupa prowadzona przez Marię Marquardt i Janinę Czapnik
- godz. 10.00 - 13.00 (nabór zakończony)

Terminy spotkań:25.03.2020, 22.04.2020, 3.06.2020, 24.06.2020 r.

II grupa prowadzona przez Marię Marquardt i Wiesławę Hartman - Momatiuk
- godz. 14.00 - 17.00. (trwa nabór do nowej grupy)
Terminy spotkań: 22.04.2020, 3.06.2020, 24.06.2020 r.

 

III grupa prowadzona przez Marię Marquardt i Magdalenę Szyszko 
- godz. 10.00 - 13.00 (nabór zakończony)
Terminy spotkań: 15.04.2020, 20.05.2020, 17.06.2020 r.

Superwizja prowadzona przez Krzysztofa Kotrysa

Spotkania odbywają się w piątki, w godzinach 15:30 – 19:00 

Terminy spotkań: 17.04, 05.06.2020 r.

Koszt spotkania wynosi 150zł.  (obowiązuje kontrakt odpłat za nieobecność)

  

 

Formularz zgłoszeniowy |TUTAJ| (proszę zaznaczyć, uczestnictwem w której grupie są państwo zainteresowani)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach superwizyjnych proszone są o wypełnienie i wysłanie ankiety na adres Instytutu mailem:
biuro@k-i-p.pl bądź na adres: ul. Franciszkańska 25, 40-708 Katowice