O Instytucie

male oinstytucie

O Instytucie

Katowicki Instytut Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną, a także grupowe formy pomocy społecznej i psychologicznej. Zapewnia konsultacje psychiatryczne oraz pomoc logopedyczną. Oferuje szkolenia dla profesjonalistów z zakresu psychoterapii oraz superwizję.

Starannie budowany w ciągu ostatnich kilkunastu lat zespół psychoterapeutów stanowi dziś grupę wyszkolonych profesjonalistów, którzy w swojej pracy respektują standardy zawodowe wyznaczane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.