Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin polega na jednoczesnej pracy z wszystkimi członkami rodziny. Tę formę pracy proponujemy w wypadku, gdy chodzi o pracę z osobą niepełnoletnią lub pełnoletnią, ale zależną od rodziców (np. student). "Pacjentem" jest wtedy rodzina jako całość. Członkowie rodziny zapraszani są na cykl spotkań. W trakcie spotkań razem z terapeutą próbują lepiej zrozumieć przyczyny doświadczanych trudności, wspólnie poszukują rozwiązań. Najbliżsi są najbardziej odpowiednimi osobami, aby wspierać w zdrowieniu osobę bliską i na ogół chcą to robić. Ważne jest, żeby wszyscy członkowie rodziny brali udział w procesie terapeutycznym. Praca całej rodziny zwiększa efekty terapii.


 Spotkanie rodzinne trwa 60 min. Sesje początkowo na ogół odbywają się raz w tygodniu. W miarę trwania terapii odstępy miedzy sesjami wydłużają się.

Koszt jednego spotkania kształtuje się między 110-150 zł.

Rejestracja telefoniczna: 32 252 45 17