Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /kip-new/templates/szablon/index.php on line 1
Dla Firm

male coaching

Dla Firm

W Instytucie prowadzimy szkolenia oraz programy rozwojowe dla zespołów firm oraz kadry managerskiej (obejmujące treningi, szkolenia, coachnig indywidualny). Szkolenia projektujemy indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniami Klienta. Dbamy aby uczestnicy praktycznie wykorzystywali nabyte umiejętności i utrwalali poznane techniki.
Ze względu na prace indywidualne uczestników, szkolenia przygotowane są dla stałych, zamkniętych grup.

Poniżej przedstawiamy przykładowe realizowane przez nas tematy szkoleń:

 •  Budowanie zespołu.
 •  Zarządzanie zespołem.
 •  Komunikacja w zespole - relacje pracownicze.
 •  Organizacja pracy.
 •  Techniki radzenia sobie ze stresem.
 •  Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych.
 •  Umiejętności coachingowe dla managerów.
 •  Szkolenie dla managerów metodą Coaching Clinic.
 •  Budowanie zespołu.
 •  Motywowanie pracowników.
 •  Rozwiązywanie konfliktów.
 •  Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 •  Asertywność.
 •  Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 •  Przeciwdziałanie mobbingowi w firmie.
 •  Optymalizacja działania firmy – Ustawienia organizacyjne (w oparciu o metodę ustawień organizacyjnych).
 •  Rola i zadania efektywnego lidera.
 •  Dyrektor, lider czy idol? – efektywne zarządzanie firmą.
 •  Trening umiejętności interpersonalnych.
 •  Trening kreatywności.
 •  Trening antystresowy.
 •  Warsztaty integracyjne.

 

Zaufali nam:
IC Partners Warszawa, Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Jednostka Wojskowa Komandosów Lubliniec.
Szkolenia w ramach projektów consultingowych: Mifama, PWC Odra, Koltram, Powen, WPS Kolbet, WPS Goczałków, TrackTec.

Czym jest coaching

Coaching jest procesem wspierającym realizację zmiany, budującym Klienta w osiąganiu celów. Jest to forma pracy, dająca możliwość rozwoju zawodowego oraz osobistego. Podczas sesji coachinowych Klient w oparciu o stawiane przez coacha pytania wypracowuje rozwiązania. Coach nie proponuje gotowych rozwiązań. Rolą coacha jest prowadzenie Klienta by odkrywał i realizował swoje cele.


Coaching ericksonowski

Coaching ericksonowski jest unikatową formą coachingu wprowadzoną przez Erickson College (Kanada, Vancouver), którego podstawą jest  terapia wg Miltona Ericksona, amerykańskiego terapeuty, gdzie kluczem jest odnajdywanie niepowtarzalnych rozwiązań dla klienta. Coaching ericksonowski jest: skoncentrowany na rozwiązaniach, opiera się na myśleniu systemowym i wspieraniu Klienta w kreowaniu indywidualnych rozwiązań. W szczególny sposób skupia uwagę na kliencie, wspiera jego rozwój; to właśnie klient posiada wszelkie potrzebne zasoby do dokonania zmian.

Cele coachingu

Cel jest nieodłączną częścią procesu coachingowego. Cel jest wyznaczany przez Klienta, tak by w danym czasie był zdefiniowany w sposób prosty, istotny, realny i osadzony w wyraźnych granicach czasowych.  Zdefiniowanie celu służy opracowaniu strategii rozwoju oraz osiągnięcia jak największej satysfakcji.

Co daje  coaching w życiu osobistym i zawodowym:

 • Budowanie własnego rozwoju
 • Pomoc w przezwyciężaniu trudności
 • Zwiększenie skuteczności działań
 • Wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celów
 • Wzrost efektywności w podejmowaniu i realizowaniu działań
 • Opracowanie strategii i planów działań
 • Doświadczenie różnych perspektyw
 • Doskonalenie kompetencji

Kto może skorzystać? Dla kogo coaching?

Z coachigu może skorzystać każdy, kto potrzebuje zmiany i aktywnie poszukuje rozwiązań biorąc odpowiedzialność za swoje decyzje.

Plan sesji coachingowej

Każda sesja coachingowa jest dostosowana do potrzeb Klienta. Spotkanie rozpoczynane jest od wyznaczenia celu przez Klienta. Następnie wraz z coachem ustalane są mierniki realizacji celu, opracowywany jest plan, poszczególne zadania dla realizacji postawionego celu.  W trakcie sesji coach wspiera Klienta w poszukiwaniu rozwiązań, motywuje do działań, pomaga doświadczyć nowych rozwiązań i stworzyć wizję tak by osiągnąć postawiony przez Klienta cel.

Sesja trwa 45 minut.