O Instytucie

male oinstytucie

Jutro

Widzimy dużo korzyści dla naszych klientów wynikające ze stosowania zintegrowanego modelu pracy. Przyświeca nam myśl Maslowa: „kiedy masz w ręku tylko młotek, cały świat wygląda jak gwoździe”, dlatego też nadal będziemy poszukiwać nowych trendów w psychoterapii, aby ich zastosowanie przynosiło ulgę naszym klientom i pomagało im rozwijać skrzydła.

Nasza oferta stale się rozwija. W nowym roku akademickim rozpocznie się nasza współpraca  z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, która będzie udzielała naszym klientom: rodzicom, dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 
Planujemy także dalsze rozwijanie możliwości pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży, poprzez odpowiednią diagnostykę w kierunku ADHD oraz spektrum autyzmu. W nowym roku akademickim planujemy także rozszerzenie naszej oferty terapeutycznej o muzykoterapię.   
 
Dodatkowo trwa nabór do kolejnej, siódmej już edycji Akredytowanego Kursu Psychoterapii, przygotowujący uczestników do samodzielnego oraz kompetentnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, a także rozszerzanie umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia, takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne. Początek nowej edycji planujemy na 2020 rok.

 

Więcej szczegółów można uzyskać w zakładce ze szkoleniami lub klikając bezpośrednio w powyższy link ze szkoleniem.