Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna odbywa się w formie spotkań w stałych - ustalonych wspólnie z terapeutą - terminach. Czas trwania terapii jest określony w kontrakcie zawieranym między pacjentem a terapeutą. Do udziału w sesjach zapraszamy osoby pełnoletnie, które są niezależne pod względem ekonomicznym.


Sesja dla pacjentów indywidualnych trwa 50 min. Spotkania na ogół odbywają się raz w tygodniu.

Koszt jednego spotkania kształtuje się między 90 a 130 zł.

Rejestracja telefoniczna: 32 252 45 17