Terapia własna terapeuty

Do grupy terapeutycznej zapraszamy:

 • psychoterapeutów
 • psychologów
 • lekarzy
 • pielęgniarki
 • pedagogów
 • rehabilitantów
 • studentów tych kierunków

Podjęcie psychoterapii grupowej dla terapeutów umożliwia:

 • poszukiwanie nowych rozwiązań istniejących problemów
 • przyjrzenie się swoim relacjom społecznym
 • nawiązanie bliskich kontaktów, które mogą zaowocować współpracą zawodową
 • odkrywanie zaskakujących twórczych aspektów funkcjonowania w rolach społecznych
 • badanie własnej motywacji wyboru zawodu terapeuty
 • poszukiwanie zasobów i źródeł wsparcia w roli zawodowej
 • nauczenie się nawiązywania relacji w sposób wzajemnie wspomagający spełnienie potrzebnego do certyfikatu warunku odbycia psychoterapii grupowej

Spotkania terapeutyczne odbywają się 2 razy w miesiącu, w czwartki w godz 16.00 - 19.15 lub niedziele w godzinach: 9.00 - 12.15

 

GRUPA CZWARTKOWA

Prowadzący: Wiesława Hartman-Momatiuk, Andrzej Jabłoński (informacja o formie spotkań zostanie podana wkrótce)

Terminy spotkań: 8.10.2020 r., 22.10.2020 r., 5.11.2020 r., 19.11.2020 r., 3.12.2020 r., 17.12.2020 r.

godz. 16:00 - 19:15

 

GRUPA NIEDZIELNA

Prowadząca: Magdalena Klasik (wszystkie spotkania odbędą się on-line)

Terminy spotkań:  4.10.2020 r. (9:00-12:30), 18.10.2020 r. (9:00-12:30)

 

GRUPY MAJĄ CHARAKTER OTWARTY. SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA - MOŻNA DOŁĄCZYĆ

KOSZT JEDNEGO SPOTKANIA (4 godz. dydaktyczne) 150 zł

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie (tel. 032 25 24 517) w godz. 9.00-20.00
lub mailem: biuro@k-i-p.pl