Terapia własna terapeuty

Do grupy terapeutycznej zapraszamy:

 • psychoterapeutów
 • psychologów
 • lekarzy
 • pielęgniarki
 • pedagogów
 • rehabilitantów
 • studentów tych kierunków

Podjęcie psychoterapii grupowej dla terapeutów umożliwia:

 • poszukiwanie nowych rozwiązań istniejących problemów
 • przyjrzenie się swoim relacjom społecznym
 • nawiązanie bliskich kontaktów, które mogą zaowocować współpracą zawodową
 • odkrywanie zaskakujących twórczych aspektów funkcjonowania w rolach społecznych
 • badanie własnej motywacji wyboru zawodu terapeuty
 • poszukiwanie zasobów i źródeł wsparcia w roli zawodowej
 • nauczenie się nawiązywania relacji w sposób wzajemnie wspomagający spełnienie potrzebnego do certyfikatu warunku odbycia psychoterapii grupowej

Spotkania terapeutyczne odbywają się regularnie, w czwartki w godz 16.00 - 19.15 lub niedziele w godzinach: 8:00 - 11:15

 

GRUPA CZWARTKOWA

Prowadzący: Wiesława Hartman-Momatiuk, Andrzej Jabłoński (informacja o formie spotkań zostanie podana wkrótce)

Terminy spotkań: 23.09., 7.10., 28.10., 18.11., 2.12., 16.12.2021

godz. 16:00 - 19:15

 

GRUPA ŚRODOWA (8-11:15)

Prowadząca: Magdalena Klasik (grupa pracuje on-line)

Terminy spotkań: 26.09., 6.10., 27.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12., 29.12.2021 (termin do potwierdzenia)

 

GRUPY MAJĄ CHARAKTER OTWARTY.

KOSZT JEDNEGO SPOTKANIA (4 godz.) 150 zł

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie (tel. 032 25 24 517) w godz. 9.00-20.00
lub mailem: biuro@k-i-p.pl