male ankieta

Ankieta zgłoszeniowa na akredytowany Kurs Psychoterapii

 1. Imię*
  To pole jest wymagane
 2. Nazwisko*
  To pole jest wymagane
 3. Dane kontaktowe
 4. Ulica
  Invalid Input
 5. Nr mieszkania/domu
  Invalid Input
 6. Miejscowość
  Invalid Input
 7. Kod pocztowy
  Invalid Input
 8. Poczta
  Invalid Input
 9. Telefon*
  To pole jest wymagane
 10. E-mail
  Proszę podać adres e-mail.
 11. Wykształcenie, doświadczenie zawodowe
 12. Ukończony kierunek studiów
  Invalid Input
 13. Stopień zawodowy/naukowy
  Invalid Input
 14. Specjalizacja/studia podyplomowe
  Invalid Input
 15. Zawód wykonywany
  Invalid Input
 16. Staż pracy
  Invalid Input
 17. Doświadczenia zakresu prowadzania psychoterapii
  Invalid Input
 18. Odbyte szkolenia z psychoterapii (czas, miejsce, zagadnienia)
  Invalid Input
 19. Uczestnictwo w superwizji indywidualnej lub grupowej (ilość godzin, modalność terapeutyczna)
  Invalid Input
 20. Self-expirence (ilość godzin, forma)
  Invalid Input
 21. Dane do wystawienia rachunku
 22. Czy chcę otrzymać rachunek?
  Invalid Input
 23. Imię, nazwisko/instytucja
  Invalid Input
 24. NIP
  Invalid Input
 25. Dokładny adres z kodem pocztowym
  Invalid Input
 26. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )*
  To pole jest obowiązkowe
 27. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi zarówno drogą poczty elektronicznej jak również listowej, informacji o szkoleniach, seminariach, konferencjach.*
  To pole jest obowiązkowe