Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

SPIS TREŚCI

W sytuacji, kiedy terapia ma dotyczyć osoby niepełnoletniej lub pełnoletniej, ale zależnej od rodziców (np. student) proponujemy psychoterapię rodzin.


Spotkanie rodzinne trwa 60 min. Sesje początkowo na ogół odbywają się raz w tygodniu. W miarę trwania terapii odstępy miedzy sesjami wydłużają się.

Koszt jednego spotkania kształtuje się między 110-150 zł.

Rejestracja telefoniczna: 32 252 45 17