Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

SPIS TREŚCI

ADOS-2  oznacza Autism Diagnosis Obsservation Schedule określany jest jako"złoty standard" diagnozy autyzmu. Jest narzędziem służącym do diagnozowania i oceniania objawów autyzmu.

ADOS-2 jest częsciowo ustrukturyzowanym protokołem obserwacji, stanowi jedno z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych na świecie. Jest najwyżej cenione jako pomocnicze narzędzie do diagnozy ASD.

 

ADOS -2 jest wystandaryzowanym narzędziem do badania dzieci od 12 mc (samodzielnie chodzących), młodzieży jak i dorosłych. W trakcie badania wykonywanych jest szereg prób pozwalających na zaobserwowanie  nieprawidłowości charakterystycznych dla spektrum autyzmu w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań.

Proces diagnozowania składa się z dwóch spotkań.

Każde spotkanie trwa 40-60 min i kosztuje 300 zł.

Między spotkaniami konieczny jest co najmniej tygodniowy odstęp.

 

1. Na pierwszej wizycie przeprowadzone zostaje badanie, zachowania dziecka zostają poddane obserwacji i ocenie (w przypadku dzieci badanie odbywa się w obecności rodzica, bliskiego lub opiekuna dziecka)

2. Na drugim spotkaniu odbywa się przekazanie wyników dziecka, omówienie ich i przekazanie sugestii odnośnie dalszego postępowania.

Psychologowie pracujący przy wykonywaniu testu:

mgr Justyna Marquardt