Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

SPIS TREŚCI

W naszym instytucie oferujemy zarówno diagnozę jak i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży. 

Spotkanie z logopedą trwa 45 min. Sesje na ogół odbywają się raz w tygodniu.

Koszt jednego spotkania wynosi:

  • I wizyta - 110 zł
  • kolejne wizyty - 90 zł

Spotkania prowadzone są przez specjalistę logopedę, p. Barbarę Wieczorek

czytaj więcej...


Spotkanie z logopedą trwa 45 min. Sesje na ogół odbywają się raz w tygodniu.

Koszt jednego spotkania wynosi:

  • I wizyta - 110 zł
  • kolejne wizyty - 90 zł