Grupa wsparcia dla terapeutów

Regularnie odbywające się spotkania dają możliwość przedyskutowania znaków zapytania, jakie pojawiają się w trakcie pracy, znalezienia nowych rozwiązań, wzmocnienia i odnalezienia swojej twórczej energii.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu

Prowadząca zajęcia:

Maria Marquardt

Terminy: 16.03.2017; 20.04.2017 UWAGA! zmiana terminu na 26.04.2017; 25.05.2017 UWAGA! zmiana terminu na 11.05.2017; 22.06.2017;
godz. 12:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa w spotkaniu: 80 zł

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie (tel. 032 25 24 517) w godz. 9.00-20.00
lub mailem: biuro@k-i-p.pl