Szkolenia

SPIS TREŚCI

 

Program i terminy seminariów:

1. „Miłość nie jedno ma imię" - wprowadzenie w tematykę terapii par
(prowadząca Maria Marquardt, termin: 21-22.06.2019
- specyfika diady małżeńskiej i partnerskiej;
- podstawowe zasady udanej relacji partnerskiej;
- setting terapeutyczny i kontrakt w terapii par;
- zasada neutralności terapeuty;
- granice międzypokoleniowe a tożsamość relacji partnerskiej;
- najczęstsze mity, trudności i zagrożenia związane z pracą z parą;
- koluzje w relacji małżeńskiej;
- kazuistyki, konsultacje.

2. „W labiryncie namiętności" - psychoterapia zaburzeń seksualnych
(prowadzący: Grzegorz Iniewicz, termin: 13-14.09.2019
- seksualność człowieka z perspektywy rozwojowej, medycznej, psychologicznej, społecznej i kulturowej;
- cykle reakcji seksualnych kobiet i mężczyzn – aspekty fizjologiczne i psychologiczne;
- problematyka normy seksuologicznej;
- psychologiczne i seksuologiczne aspekty funkcjonowania pary;
- dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn – etiologia, diagnoza, terapia;
- psychoterapia indywidualna;
- praca z parą z dysfunkcją seksualną;
- pułapki i trudności w pracy z parą z dysfunkcją seksualną;
- omówienie kazuistyki.

3. „Tak trudno być nam ze sobą” - praca z parą w sytuacji separacji i rozwodu
(prowadzący: Ewa Dobiała, termin: 08-09.11.2019
- praca z parą będącą w stałym konflikcie;
- interwencje kryzysowe;
- negocjacje rozwodowe;
- dziecko i rodzic w sytuacji separacji i rozwodu;
- terapia małżeńska bez udziału partnera;
- prezentacja przypadków;
- konsultacje przypadków.

4. "Wojna domowa"- psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji przemocy
(prowadzący: Maria Marquardt, termin: 31.01-02.02.2020
- specyfika kontraktu zawieranego z parą w sytuacji przemocy;
- interwencja "szyta na miarę"- budowanie interwencji strategicznej ukierunkowanej na pracę z przyczynami przemocy;
- badanie funkcji gniewu i złości w parze na przykładzie wybranych przypadków;
- znaczenie zdrowych granic w relacji - wybrane metody pracy;
- rozwijanie nowych sposobów osiągania strategicznych celów;
- nowa strategia a stare nawykowe zachowania;
- rozwijanie współpracy pary na rzecz utrwalania nowych rozwiązań;
- prezentacja kazusów i konsultacje

5. "Razem czy osobno?" - psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady
(prowadzący: Roman Ciesielski, termin: 28-29.02.2020
- podstawowe pojęcia i opis zjawisk związanych ze zdradą;
- czynniki ryzyka sprzyjające niewierności w partnerstwie;
- konsultacje wspólne czy osobne? – setting terapeutyczny;
- dynamika zmian w relacji po zdradzie;
- wpływ zdrady na funkcjonowanie pary i całego systemu rodzinnego;
- plan terapeutyczny i etapy procesu terapeutycznego;
- kazuistyki, konsultacje.

6. "Stara miłość nie rdzewieje" - rekonstrukcja związku w sytuacji kryzysu
(prowadzący: Maria Marquardt, termin: 03-04.04.2020
- diagnoza kryzysu i jego przyczyn;
- rozwijanie umiejętności odnajdywania pozytywnego znaczenia kryzysu w związku;
- odkrywanie zasobów związku koniecznych dla skutecznej rekonstrukcji;
- praktyczna nauka i ćwiczenia w prowadzeniu rekonstrukcji pary;
- wzmacnianie motywacji do zmiany;
- poszukiwanie zasobów związku;
- etapy rekonstrukcji.

*Katowicki Instytut Psychoterapii, w razie konieczności zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów szkolenia.