Szkolenia

SPIS TREŚCI

Studia podyplomowe w zakresie superwizowania pracy socjalnej. Program opracowany przez Zespół Katowickiego Instytutu Psychoterapii.

gwsh logo otok.gif


Prowadzony kierunek to "Superwizja w Pracy Socjalnej". Studia są kierowane do pracowników socjalnych i psychologów lub pedagogów związanych z pomocą społeczną. Tematyka zajęć:

  • A. Jabłoński: Trening interpersonalny; Trening umiejętności grupowych; Warsztat pracy z rodziną w ujęciu systemowym

  • B. Hartman: Warsztat - główne problemy współczesnej pomocy społecznej; Warsztat nt wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej

  • B. Hartman, A. Nowak: Warsztat - diagnoza psychologiczna i psychiatryczna; Warsztat pracy z grupą

  • M. Marquardt: Warsztat nt teorii superwizji - zasady pracy superwizora, osoby superwizowanej, proces superwizji.