Szkolenia

SPIS TREŚCI

kotrys

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu warsztatów "Diagnoza kliniczna, a diagnoza w psychoterapii". Warsztat jest adresowany do praktykujących psychoterapeutów, pracujących w różnych paradygmatach i podejściach teoretycznych, pragnących zwiększać swoje umiejętności w formułowaniu diagnozy klinicznej i tworzenia konceptualizacji na potrzeby psychoterapii.

Krzysztof Kotrys - Lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta ne 225 oraz superwizor nr 76 Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrii. Ukończył m. in.: Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, szkolenie podyplomowe "Podejście systemowe w terapii rodzin" Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, Hipnoza Ericksonowsa (III Edycje) Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Od 10 lat prowadzi superwizję indywidualną i grupową.

Warsztat zakłada uwzględnianie i integrację różnych podejść, modalności w myśleniu o pacjentach: psychodynamicznego , poznawczo-behawioralnego, systemowego i humanistyczno-egzystencjalnego.

Uczestnicy będą proszeni o przygotowanie opisu pacjenta z gotowością do odegrania jego roli w symulowanych dialogach z terapeutą. W podgrupach będą opracowywali różne modele i sposoby rozumienia jego problemów, przedstawiając je i poddając dyskusji w całej grupie. Będzie możliwe formułowanie zaleceń dotyczących samego kontraktu terapeutycznego, jak i konkretnych interwencji. W odniesieniu do aktualnie prowadzonych procesów terapeutycznych warsztat może też spełnić role superwizyjną.

Teoretyczne przygotowanie się do warsztatu umożliwi zapoznanie się z lekturami z poniższej
listy bibliograficznej:

  1. Diagnoza psychiatryczna. Praktyczny podręcznik dla klinicystów. Morrison J. , WUJ,
    Kraków, 2012.
  2. Opracowanie przypadku w psychoanalizie. McWilliams N., WUJ, Kraków, 2012.
  3. Psychoterapia poznawczo – behawioralna, teoria i praktyka. Popiel A., Pragłowska E.,
    Paradygmat, Warszawa, 2008. (rozdział 5, s. 91-128)
  4. Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. IPZ PTP, Warszawa, 2006.
  5. Style charakteru. Stephen M. Johnson. Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Rozpoczął się nabór na nową edycję!
Szkolenie rozpocznie się  jesienią 2023
Koszt udziału w całym cyklu: 990zł
Możliwość opłacenia w trzech ratach: 350zł

Zajęcia będą odbywały się w piątki godz. 15.00 – 19.00 i soboty 9.00- 14.00 

Wyżej wymienione szkolenie jest wpisane na listę Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod tym linkiem.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj!

Prosimy o załączenie zeskanowanego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.