Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /kip-new/templates/szablon/index.php on line 1
Profesjonalna szkoła psychoterapii • Szkolenia psychologiczne • Certyfikat • Psychologia kursy

Szkolenia

SPIS TREŚCI

Group 16

Psychoterapia Pozytywna integruje terapię psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną, a jednocześnie odwołuje się do humanistycznej i transkulturowej koncepcji człowieka. Jest niezwykłym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu, jej twórcą był Psychoterapii Pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933 - 2010).

Kurs organizowany jest przez Katowickie Centrum Psychoterapii Pozytywnej działające w ramach Katowickiego Instytutu Psychoterapii,i przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej.

Psychoterapia pozytywna jest szeroko rozpoznawana przez główne światowe i europejskie organizacje zrzeszające szkoły psychoterapii, równocześnie jest funkcjonuje w ramach:

 • Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP)
 • Światowej Rady Psychoterapii (WCP)
 • Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)

 

Jednocześnie posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.

Podstawowy Pozytywna front 2 3

Dla kogo

Kurs przeznaczony jest dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i lekarzy, specjalistów sektora medycznego i pomocy psychologicznej, którzy chcą poznać specyfikę pracy terapeutycznej w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (konieczne jest ukończenie minimum 400h z zakresu psychologii w ramach
ukończonego kierunku studiów).

Dwa dni każdego modułu teoretycznego będą prowadzone w języku polskim, jeden dzień każdego modułu w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Moduł Self- będzie prowadzony w języku polskim.

Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim, tłumaczone na język polski. Szkolenie zakończone będzie egzaminem certyfikacyjnym – uczestnicy spełniający kryteria WAAP (Overview – World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (positum.org))uzyskują tytuł Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej i mają możliwość kontynuowania ścieżki na poziomie Mistrzowskim aby uzyskać certyfikat Psychoterapeuty Psychoterapii Pozytywnej. 

Istnieje możliwość uczestnictwa w całości szkolenia na poziomie konsultanta przez osoby, nie mające wykształcenia medycznego, pedagogicznego czy psychologicznego. W takim przypadku uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa wydany przez WAPP.

Forma zajęć

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych.

W ramach kursu odbywa się 5 zjazdów, które obejmują:

 • 4 MODUŁY TEORETYCZNE
 • 1 MODUŁ SELF
 • INDYWIDULANE STUDIOWANIE LITERATURY
 • EGZAMIN KOŃCOWY

120h - Seminaria (teoria, praktyka, interaktywne sposoby uczenia, superwizja)

30h – SELF DISCOVERY- doświadczenia własne

20-Literatura

30 Przygotowanie do egzaminu

Terminy IV edycja - trwa nabór 

25-27.10.2024
13-15.12.2024
10-12.01.2025
28-30.03.2025
09-11.05.2025

Terminy III edycja

 • 2-4.06.2023
 • 20-22.10.2023
 • 19-21.01.2024
 • 19-21.04.2024
 • 7-9.06.2024

Terminy II edycja:

 • 02-04.09.2022 
 • 02-04.12.2022 
 • 10-12.03.2023 
 • 26-28.05.2023
 • 22-24.09.2023

Tematy zjazdów:

 • I MODUŁ Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej - definicja; trzy zasady; pozytywna wizja człowieka; podejście transkulturowe; podejścia terapeutyczne; konflikt aktualny; kluczowy konflikt; model równowagi; cztery obszary reakcji konfliktowej; makrotraumy; początki psychoterapii pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym. (30h dydaktycznych).
 • II MODUŁ – Konflikt podstawowy i koncepty rodzinne. Pozytywne rozwiązanie konfliktu - podstawowe potencjalności; istniejące konflikty; teoria mikrotraumy i treść konfliktu; czterowymiarowy model przykładów z przeszłości; deficyty; pięć etapów w rozwiązywaniu konfliktu; superwizja, studium przypadków. Systemowe narzędzia pracy (DAI, 4 typy reakcji na konflikt, 4 wymiary modelowania). (30h dydaktycznych)
 • III MODUŁ- Zastosowania psychoterapii pozytywnej - wymiary diagnostyczne w psychoterapii pozytywnej; planowanie terapii; pierwszy wywiad; pięć etapów psychoterapii/konsultacji; pięć etapów sesji; samopomoc i edukacja; integracja metod pracy, superwizja i studium przypadków. (30h dydaktycznych)
 • IV MODUŁ - Self discovery (30 h)
 • V MODUŁ – Relacja TERAPEUTYCZNA – pozytywna relacja konsultant-klient, wartości kulturowe; zastosowanie opowieści; pięć etapów leczenia i konsultacji; obserwacja; inwentarz; wzmocnienie; werbalizacja; rozszerzanie celów; wymiar etyczny pracy obszary odpowiedzialności terapeutycznej; superwizja i analiza przypadków. (30h dydaktycznych)
 • EGZAMIN KOŃCOWY.
  Egzamin certyfikujący składający się z części pisemnej (praca lub prezentacja) i ustnej.
  (zestaw zagadnień omawianych w trakcie zajęć)

Koszt udziału w szkolenia: 6200 zł
Cena jednego zjazdu: 1300 zł

Prowadzący: 

WhatsApp Image 2021 10 13 at 09.31.58 2 Katarzyna Marquardt - certyfikowany psychoterapueta i trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.
Polina Meshkova Polina Efremova - psycholog; certyfikowany psychoterapeuta,
superwizor i międzynarodowy trener Psychoterapii Pozytywnej i
Transkulturowej (WAPP). (Turcja )
Obraz zawierający osoba, mężczyzna, kostium, odzież

Opis wygenerowany automatycznie Etion Paruca – konsultant, ekspert i Trener psychospołeczny/MGS i
superwizor w Albanii i Kosowie, ekspert pracy z dziećmi, młodzieżąi dorosłymi w okresie pokonfliktowym, migracyjnym, pomigracyjnym, sytuacji repatriacji, dyskryminacji, wyzysku i przemocy. (Albania – Niemcy).
Zrzut ekranu 2022 06 28 o 13.41.40 Natalia Khanetska - psycholog, psycholog; certyfikowany
psychoterapeuta, superwizor i międzynarodowy trener Psychoterapii
Pozytywnej i Transkulturowej (WAPP) (Ukraina).
Brak dostępnego opisu zdjęcia. Raluca Ursica – pycholog, psychoterapeuta, superwizor
międzynarodowy trener Psychoterapii Pozytywnej i
Transkulturowej (WAPP) (Londyn- Rumunia)
obraz_2022-06-28_192702407-photoaidcom-greyscale.png Dr n. hum., psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i aplikantka superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Zespole Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii.

Gościnnie wybrane zajęcia poprowadzą międzynarodowi wykładowcy.

Zgłoszenia: 

Państwa zgłoszenie zostanie zaakceptowane po przesłaniu wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na adres e-mail: biuro@k-i-p.pl lub szkolenia@k-i-p.pl
Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna po kliknięciu tutaj!. Prosimy o załączenie zeskanowanego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.

Uprzejmie informujemy, że ilość dostępnych miejsc jest ograniczona a o przyjęciu na kurs decyduje data dokonanej wpłaty.