Szkolenia

SPIS TREŚCI

"Mars i Wenus na kozetce"
STUDIUM PSYCHOTERAPII PAR

Terapia par

Charakterystyka studium:
Współczesny kryzys rodzinny i małżeński nie ominął naszego kraju. Dlatego właśnie psychoterapia par jest tak potrzebna.
W Polsce wskaźnik rozwodów wynosi 30% a istnieją kraje w Europie, gdzie sięga on nawet 70%.
Tym samym wysokie kompetencje terapeuty par i małżeństw stają się adekwatną odpowiedzią na potrzeby społeczno-rynkowe.
Studium psychoterapii par jest autorskim projektem opracowanym przez zespół dydaktyczny Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii przy współpracy z KIP-em i z nami nauczycielami psychoterapii. Proponowane przez nas szkolenie obejmuje najczęściej występujące problemy i zagadnienia kliniczne związane z kryzysem partnerskim i małżeńskim. Nauczyciele studium odwołują się do najbardziej znanych teorii z zakresu terapii par ze szczególnym uwzględnieniem terapii narracyjnej, systemowej, ericksonowskiej oraz skoncentrowanej na zasobach.
Kurs dostarcza wielu praktycznych narzędzi sprzyjających rozwijaniu własnego stylu prowadzenia terapii oraz profesjonalnego warsztatu w pracy z parami w kryzysie.

Adresaci studium:
Do udziału w studium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji zawodowych w obszarze diagnozy i pracy terapeutycznej z parami w kryzysie.

W szczególności studium jest adresowane do:
- lekarzy,
- psychologów,
- pedagogów,
- psychoterapeutów,
- socjoterapeutów,
- pielęgniarek,
- socjologów,
- mediatorów

Struktura zajęć:
Zajęcia mają charakter warsztatowy i odnoszą się do praktycznych aspektów diagnostycznych i terapeutycznych. Zajęcia obejmują :
- prezentację modelu pracy osoby prowadzące;
- demonstrację wybranych interwencji terapeutycznych;
- omawianie kazusów;
- ćwiczenia interaktywne;
- wzajemną wymianę doświadczeń
- konsultacje i superwizje wybranych przypadków klinicznych.

Program i terminy seminariów:

1. „Miłość nie jedno ma imię" - wprowadzenie w tematykę terapii par
(prowadząca Maria Marquardt) 21-22.06.2019
- specyfika diady małżeńskiej i partnerskiej;
- podstawowe zasady udanej relacji partnerskiej;
- setting terapeutyczny i kontrakt w terapii par;
- zasada neutralności terapeuty;
- granice międzypokoleniowe a tożsamość relacji partnerskiej;
- najczęstsze mity, trudności i zagrożenia związane z pracą z parą;
- koluzje w relacji małżeńskiej;
- kazuistyki, konsultacje.

2. „W labiryncie namiętności" - psychoterapia zaburzeń seksualnych
(prowadzący: Grzegorz Iniewicz) 13-14.09.2019
- seksualność człowieka z perspektywy rozwojowej, medycznej, psychologicznej, społecznej i kulturowej;
- cykle reakcji seksualnych kobiet i mężczyzn – aspekty fizjologiczne i psychologiczne;
- problematyka normy seksuologicznej;
- psychologiczne i seksuologiczne aspekty funkcjonowania pary;
- dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn – etiologia, diagnoza, terapia;
- psychoterapia indywidualna;
- praca z parą z dysfunkcją seksualną;
- pułapki i trudności w pracy z parą z dysfunkcją seksualną;
- omówienie kazuistyki.

3. „Tak trudno być nam ze sobą” - praca z parą w sytuacji separacji i rozwodu
(prowadzący: Ewa Dobiała) 08-09.11.2019
- praca z parą będącą w stałym konflikcie;
- interwencje kryzysowe;
- negocjacje rozwodowe;
- dziecko i rodzic w sytuacji separacji i rozwodu;
- terapia małżeńska bez udziału partnera;
- prezentacja przypadków;
- konsultacje przypadków.

4. "Wojna domowa"- psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji przemocy
(prowadzący: Maria Marquardt) 31.01-02.02.2020
- specyfika kontraktu zawieranego z parą w sytuacji przemocy;
- interwencja "szyta na miarę"- budowanie interwencji strategicznej ukierunkowanej na pracę z przyczynami przemocy;
- badanie funkcji gniewu i złości w parze na przykładzie wybranych przypadków;
- znaczenie zdrowych granic w relacji - wybrane metody pracy;
- rozwijanie nowych sposobów osiągania strategicznych celów;
- nowa strategia a stare nawykowe zachowania;
- rozwijanie współpracy pary na rzecz utrwalania nowych rozwiązań;
- prezentacja kazusów i konsultacje

5. "Razem czy osobno?" - psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady
(prowadzący: Roman Ciesielski) 28-29.02.2020
- podstawowe pojęcia i opis zjawisk związanych ze zdradą;
- czynniki ryzyka sprzyjające niewierności w partnerstwie;
- konsultacje wspólne czy osobne? – setting terapeutyczny;
- dynamika zmian w relacji po zdradzie;
- wpływ zdrady na funkcjonowanie pary i całego systemu rodzinnego;
- plan terapeutyczny i etapy procesu terapeutycznego;
- kazuistyki, konsultacje.

6. "Stara miłość nie rdzewieje" - rekonstrukcja związku w sytuacji kryzysu
(prowadzący: Maria Marquardt) 03-04.04.2020
- diagnoza kryzysu i jego przyczyn;
- rozwijanie umiejętności odnajdywania pozytywnego znaczenia kryzysu w związku;
- odkrywanie zasobów związku koniecznych dla skutecznej rekonstrukcji;
- praktyczna nauka i ćwiczenia w prowadzeniu rekonstrukcji pary;
- wzmacnianie motywacji do zmiany;
- poszukiwanie zasobów związku;
- etapy rekonstrukcji.

Zajęcia odbywają się cyklicznie co miesiąc/dwa:
Piątki: 10:00 - 18:00
Soboty: 9:00 - 15:00
Każdy zjazd obejmuje 15 godzin dydaktycznych

Kadra dydaktyczna:
Roman Ciesielski – dr n. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP), dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii, kierownik studium.

Ewa Dobiała – lek. med. specjalista psychiatrii, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP), wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Grzegorz Iniewicz - dr hab., specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany ps ychoterapeuta i superwizor SNP PTP, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowca SWPS.

Maria Marquardt – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SP PTP, dyrektor Katowickiego Instytutu Psychoterapii.

Koszt udziału w studium 1950 zł.
Istnieje możliwość płatności w ratach.
Koszt udziału w pojedynczym warsztacie wynosi 350 zł.

Zgłoszenia:
Państwa zgłoszenie zostaje zaakceptowane po przesłaniu wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na 
adres e-mail: biuro@k-i-p.pl lub szkolenia@k-i-p.pl
Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna po kliknięciu tutaj.
Uprzejmie informujemy, że ilość dostępnych miejsc jest ograniczona a o przyjęciu na kurs decyduje data dokonanej wpłaty.