Superwizje

Prowadzące: Maria Marquardt, Janina Czapnik

terminy spotkań:  19.04.2018, 23.05.2018, 27.06.2018

grupa poranna prowadzące: Maria Marquardt, Janina Czapnik
- godz. 10.00- 13.00

grupa popołudniowa prowadząca: Maria Marquardt
- godz.14.00- 17.00

Koszt: 100 zł

 

Prowadzący: Krzysztof Kotrys

Terminy spotkań: 13.04., 08.06.2018 r.

Spotkania odbywają się w piątki, w godzinach 15:30 – 19:00 

Koszt: 150 zł.  (obowiązuje kontrakt odpłat za nieobecność)


<ankieta zgłoszeniowa>