Superwizje

Grupa I
Prowadzące: Maria Marquardt, Janina Czapnik
Godziny: 10:00 - 13:00 (grupa zamknięta)
Terminy: 18.01.2023; 8.02.2023; 8.03.2023; 12.04.,2023; 24.05.2023; 21.06.2023
Koszt: 200 zł

Grupa II
Prowadzące: Maria Marquardt, Justyna Serafin-Wójkowska
Godziny: 14:00 - 17:00 (grupa zamknięta)

Terminy: 
18.01.2023; 8.02.2023; 8.03.2023; 12.04.,2023; 24.05.2023; 21.06.2023
Koszt: 200 zł

Grupa III
Prowadzące: Maria Marquardt, Maja de Abgaro Zachariasiewicz 
Godziny: 10:00 - 13:00 (trwa nabór uzupełniający)

Terminy: 
25.01.2023; 15.02.2023; 15.03.2023; 19.04.2023; 17.05.2023; 28.06.2022
Koszt: 200 zł

Grupa IV
Prowadzący: Krzysztof Kotrys
Godziny: 15:30 - 19:00 (grupa zamknięta)
Terminy: 31.01.2023, 03.03.2023, 31.03.2023, 26.05.2023, 30.06.2023
Koszt: 200 zł

Grupa V
Prowadzący: Magdalena Szyszko
Godziny: 10:00 - 13:00 (nabór uzupełniający)
Terminy spotkań: 18.01., 15.02., 15.03., 19.04., 17.05., 14.06.2023 r.
Koszt: 150 zł.  (obowiązuje kontrakt odpłat za nieobecność)

Grupa VI
Prowadzący: Małgorzata Kowalcze
Godziny: 15:00 - 18:00 (nabór do grupy zakończony)
Terminy:  18.01.23., 15.02.23., 15.03.23., 12.04.23., 10.05.23,  21.06.23
Koszt: 200 zł


<ankieta zgłoszeniowa>