mgr Maria Marquardt w Zarządzie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego!

10 kwietnia 2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Podczas Zebrania wyłoniono nowy Zarząd, i z dumą informujemy, że w jego składzie już poraz kolejny gości Maria Marquardt!

Więcej informacji znajduje się na stronie: 
http://www.sekcjapsychoterapii.pl