Zakończenie IV Edycji Akredytowanego Kursu Psychoterapii

Z dumą informujemy, że zakończyła się czwarta edycja Akredytowanego Kursu Psychoterapii, która trwała od stycznia 2017 do grudnia 2021. Plan zajęć przedstawiamy poniżej.

IV EDYCJA

ROK I

Zgrupowanie wyjazdowe self-experience (60 godzin)

Data: 11-17 Styczeń 2017

Szkoleniowo wykładowo - warsztatowe (800 godzin):

I ROK – styczeń 2017 – grudzień 2017, Katowicki Instytut Psychoterapii

I Semestr:

 • Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych
  Data: 27-28.01.2017 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik
 • Neurobiologiczne podstawy zachowania
  Data: 24-25.02.2017 - dr Roman Ciesieslki 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
  Data: 24-25.03.2017 - lek. Ewa Dobiała 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1
  Data: 21-22.04.2017 -  dr Lidia Popek 
 • Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań
  Data: 10-11.06.2017 - prof. dr hab. Ewa Trzebińska

II Semestr:

 • Psychologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2
  Data: 23-24.06.2017 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik
 • Proces psychoterapii a interwencje psychoterapeutyczne
  Data: 29-30.09.2017  - dr Roman Ciesieslki
 • Kontakt i kontrakt terapeutyczny
  Data: 13-14.10.2017 - mgr Maria Marquardt 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii
  Data: 3-4.11.2017 - dr Roman Ciesieslki
 • Relacja i przymierze terapeutyczne
  Data: 24-25.11.2017 - mgr Maria Marquardt

II ROK – styczeń 2018 – grudzień 2018, Katowicki Instytut Psychoterapii

III Semestr:

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz.1
  Data: 26-27.01.2018 mgr Magdalena Szyszko
 • Psychoterapia psychodynamiczna cz.2
  Data: 23-24.02.2018 mgr Magdalena Szyszko
 • Psychopatologia i psyechoterapia zaburzeń osobowości
  Data: 2-3.03.2018 lek. Ewa Dobiała 
 • Psychoterapia ericksonowska cz.1
  Data 18-19.05.2018 - mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia ericksonowska cz.2
  Data: 1-2.06.2018 - mgr Maria Marquardt


IV Semestr:

 • Psychoterapia ericksonowska cz.3
  Data 14.09-15.09.2018 - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Psychoterapia ericksonowska cz.4
  Data: 21-22.09.2018 - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Psychoterapia systemowa cz.1
  Data: 26-27.10.2018  - dr Roman Ciesieslki
 • Psychoterapia systemowa cz.2
  Data: 9-10.11.2018 - dr Roman Ciesieslki
 • Psychoterapia systemowa cz.3
  Data: 7-08.12.2018 - dr Roman Ciesieslki

III ROK – styczeń 2019– listopad 2019, Katowicki Instytut Psychoterapii

V Semestr:

 • Zagadnienia etyczne w psychoterapii 
  Data: 18-19.01.2019  - mgr Maria Marquardt
 • Genogram jako metoda pracy w podejściu systemowym, strukturalnym i strategicznym. 
  Data: 8-9.02.2019  - mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden 
 • Psychoterapia pozytywna 
  Data: 8-9.03.2019 - mgr Patrycja Badecka 
 • Problemy seksualne w psychoterapii – rozpoznanie i leczenie 
  Data: 12-13.04.2019 - dr Sławomir Jakima 
 • Genogram – doświadczenie własne cz.1
  Data: 31.05-1.06.2019  -  prof. dr hab. Barbara Józefik

VI Semestr

 • Genogram – doświadczenie własne cz. 2
  Data: 28-29.06.2019  -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Genogram – doświadczenie własne cz. 3 
  Data: 20-21.09.2019  -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.1 
  Data: 18-19.10.2019  - dr Maria Rogiewicz
 • Genogram – doświadczenie własne cz.4
  Data: 25-26.10.2019  -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.2
  Data: 29-30.11.2019 - dr Maria Rogiewicz

  IV ROK – styczeń 2020– grudzień 2020, Katowicki Instytut Psychoterapii

  VII Semestr:
 • Psychoterapia grupowa cz.1 
  Data: 24-25.01.2020 - lek. Ewa Dobiała
 • Psychoterapia grupowa cz. 2
  Data: 21-22.02.2020
 • Praca z parą w sytuacji zdrady
  Data: Zajęcia przesunięte - dr Grzegorz Iniewicz
 • Praca z żałobą
  Data: 17-18.04.2020
 • Praca z rodziną z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi 
  Data: 8-9.05.2020 - dr Bogusława Piasecka
 • Terapia rodziny, w wybranych problemach klinicznych związanych z nieprawidłowym zachowaniem (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno buntownicze, zaburzenia zachowania)
  Data: 19-20.06.2020 dr Rafał Antkowiak

  VIII Semestr:
 • Praca z parą w sytuacji zdrady
  Data: 26-27.06.2020 r. - dr Grzegorz Iniewicz
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
  Data: 11-12.09.2020 dr Bogusława Piasecka
 • Superwizja 1 
  Data: 16-17.10.2020
 • Interwencja kryzysowa
  Data: 20-21.11.2020 mgr Liliana Krzywicka
 • Superwizja 2
  Data: 4-5.12.2020 mgr Maria Marquardt i lek. med. Krzysztof Kotrys

V ROK – styczeń 2021– grudzień 2021, Katowicki Instytut Psychoterapii

IX Semestr:

 • Psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami
  Data: 8-9.01.2021 mgr M. Kowalcze
 • Superwizja 3
  Data: 5-6.02.2021 mgr Maria Marquardt i lek. med. Krzysztof Kotrys
 • Superwizja 4
  Data: 26-27.03.2021 mgr Maria Marquardt i lek. med. Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych na przykładzie uzależnień seksualnych
  Data: 16-17.04.2021 lek. Sławomir Jakima
 • Psychoterapia osób współuzależnionych
  Data: 14-15.05.2021 mgr M. Kowalcze


X Semestr:

 • Superwizja 5
  Data: 4-5.06.2021 lek. med. Krzysztof Kotrys
  Data: 25-26.06.2021 mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym
  Data: 17-18.09.2021 lek. Ewa Dobiała
 • Superwizja 6
  Data: 8-9.10.2021 lek. med. Krzysztof Kotrys
  Data: 22-23.10.2021 mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych
  Data: 5-6.11.2021 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • System, struktura, strategia, kluczami do pracy z parą
  Data: 3-4.12.2021 mgr Magdalena Szyszko