Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną

Miło nam poinformować, że od nowego roku szkolnego rozpoczynamy współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, która będzie udzielała naszym klientom: rodzicom, dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Zadania te poradnia realizuje poprzez:

- diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dzieci, młodzieży
- terapię pedagogiczną
- warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców (między innymi szkołę dla rodziców)

Wydaje opinie w sprawach: 

- możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
- potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym
- zwolnienia z drugiego języka
- dostosowania wymagań edukacyjnych specyficznych trudności w nauce
- objęcia dziecko pomocą psychologiczno-pedagogiczną
- udzielania zezwolenia na zatrudnienie małoletniego do nauki zawodu
- odroczenia dla dziecka niepełnosprawnego

Poradnia świadczy usługi na terenie Katowickiego Instytut Psychoterapii.
Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie: (32) 25 24 517 lub e-mailowo: biuro@k-i-p.pl

1