Akredytowany Kurs Psychoterapii - terminy

Aktualne terminy zjazdów:

I Edycja:
28-29.09.2018 r. | Superwizja - obie grupy

II Edycja:
28-29.09.2018 r. | Psychoterapia zaburzeń odżywiania

III Edycja:
07-08.09.2018 r. | Genogram cz. 3

IV Edycja:
14-15.09.2018 r. | Psychoterapia ericksonowska cz. 3

 V Edycja:
31.08-01.09.2018 r. | Psychoterapia psychodynamiczna cz.1