Akredytowany Kurs Psychoterapii - terminy

Aktualne terminy zjazdów:

I Edycja:
R. Ciesielski: 27-28.04.2018 r.
M.Marquardt: 25-26.05.2018 r. 

II Edycja:
27-28.04.2018 r.

III Edycja:
20-21.04.2018 r.

IV Edycja:
18-19.05.2018 r. 

 V Edycja:
06-07.04.2018 r.