Grupy terapeutyczne dla terapeutów

Grupa czwartkowa: prowadzący - Bożena Hartman-Momatiuk, Andrzej Jabłoński

Terminy spotkań: 20.01., 3.02., 24.02., 3.03., 24.03.2022 r.

godz. 16:00 - 19:15

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

Grupa niedzielna: prowadząca - Magdalena Klasik (wszystkie spotkania odbywają się on-line).

Terminy spotkań: 12.01., 26.01., 9.02., 23.02., 2.03., 16.03., 30.03.2022 r.

godz: 8:00 - 11:00

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

 

Koszt jednego spotkania (4 godz.) 150 zł