Grupy terapeutyczne dla terapeutów

Grupa czwartkowa: prowadzący - Bożena Hartman-Momatiuk, Andrzej Jabłoński

Terminy spotkań: 14.03.2019, 28.03.2019, 11.04.2019, 

18.04.2019, 9.05.2019, 23.05.2019, 6.06.2019, 27.06.2019

godz. 16:00 - 19:15

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

Grupa niedzielna: prowadząca - Magdalena Klasik

Terminy spotkań: 17.03.2019, 31.03.2019, 14.04.2019, 28.04.2019

godz: 9:00 - 12:15

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

 

Koszt jednego spotkania (4 godz. dydaktyczne) 150 zł