Sprzeciw w sprawie zawieszania ośrodków dziennych dla osób chorych psychicznie

Sytuacja osób chorych w czasie trwania pandemii znacznie się pogarsza, zmniejsza się możliwość niesienia pomocy osobom chorym psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, jak i osobom które korzystają z placówek dziennego pobytu seniora. 
 
Z inicjatywy Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego powstała petycja "Sprzeciw w sprawie zawieszania ośrodków dziennych dla osób chorych psychicznie".
 
Osobom które chciały by wesprzeć to dzieło przekazujemy link.