Szkolenia

SPIS TREŚCI

Prowadzimy nabór na kolejną edycję Podstawowego Kursu Psychoterapii Pozytywnej

Pozytywna 2017

Coraz większą popularność zyskuje rozwijający się w Polsce nurt Terapii Pozytywnej
Poniżej zamieszczamy ciekawy wywiad z jednym z czołowych przedstawicieli Psychoterapii Pozytywnej z dr Arno Remmersem

link do wywiadu...

Psychoterapia pozytywna jest młodą modalnością rozwijającą się dynamicznie na wszystkich kontynentach.

Instytuty i centra szkoleniowe uczące tego podejścia powstają obecnie w Chinach i w Australii.

Twórcą i popularyzatorem psychoterapii pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933-2010), klinicysta, psychiatra, neurolog i psychosomatyk.

Pochodził on z Iranu a żył i pracował w Niemczech, w Wiesbaden.

prof. Nossrat Peseschkian

Jego zdaniem zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne, należy interpretować jako nieświadome dążenie do osobistego rozwoju i równowagi psychicznej. Celem terapii jest pobudzić drzemiące w pacjencie naturalne mechanizmy uzdrawiające i przywrócić jego równowagę życiową (Model Równowagi Życiowej).

Opisywana metoda odwołuje się do transkulturowej koncepcji człowieka i jest unikatowym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu. Łączy ona w sobie intuicję i wyobraźnię Orientu i wiedzę empiryczną Okcydentu.

PP jako podejście krótkoterminowe integruję psychoterapię humanistyczną z psychodynamiczną.

Kurs jest organizowany przez Wrocławskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej (WCPP) pod patronatem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) i prowadzony przez międzynarodowych trenerów.

 

Kurs przeznaczony jest dla:

 • psychologów,
 • lekarzy,
 • psychoterapeutów,
 • pedagogów,
 • rehabilitantów;
 • innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty, edukacji,
 • studentów ostatnich lat wspomnianych kierunków studiów.

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych

 • teoria i pratyka (120 godzin)
 • self-experience (30 godzin)
 • zadania domowe, pisanie pracy zaliczeniowej (50 godzin)

W ramach kursu odbywa się 5 zjazdów, każdy co 2 miesiące

 • pierwszy zjazd: self-experience
 • cztery kolejne zjazdy: seminaria tematyczne
 • w trakcie ostatniego seminarium odbywa się egzamin


Egzamin polega na zaprezentowaniu pracy zaliczeniowej oraz odpowiedzi na pytania teoretyczne

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz wykaz rekomendowanych lektur

Kwalifikacje - certyfikat: KONSULTANT PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

 

Koszt jednego zjazdu wynosi 980 zł

Zgłoszenia uczestnictwa w Podyplomowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej przyjmowane będą w sekretariacie, drogą mailową na adres:
biuro@k-i-p.pl 
szkolenia@k-i-p.pl
lub telefonicznie.


Miejsce szkolenia oraz kontakt:

KATOWICKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
40-708 Katowice, ul. Franciszkańska 25
tel./ fax (032) 25-24-517
e-mail: biuro@k-i-p.pl

ATRAKCYJNOŚĆ PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

1. PROSTOSTA PP jest przyjazna dla klientów. Opisuje ona swoją teorię prostym, zrozumiałym językiem. Język ten jest łatwo przyswajalny zarówno dla terapeutów, jak i klientów.

2. PODEJŚCIE HOLISTYCZNE Koncepcji PP zakłada, że człowiek posiada w sobie nie tylko podatność na choroby ale potencjał do zdrowienia i rozwoju. Zadaniem terapii jest uruchamiać i wzmacniać aktywności prozdrowotne klientów.

3. STRATEGICZNOŚĆ Pacjent jest aktywnie wspierany przez terapeutę w rozwijaniu strategii samodzielnego radzenia sobie oraz uruchamianiu zasobów związanych z procesem zdrowienia. Proces strategicznej zmiany opisywany jest za pomocą pięciu etapów.

4. TRANSKULTUROWOŚĆ Teoria PP opisuje uniwersalne ludzkie konflikty niezależnie od rasy i kultury. W praktyce terapeutycznej PP odnosi się do przypowieści, alegorii, baśni i anegdot z różnych obszarów kulturowych.

5. INTEGRACYJNOŚĆ PP odwołuje się do własnej metateorii odnośnie diagnozy, opisu procesu i relacji terapeutycznej. Jednocześnie asymiluje ona różnorodne techniki terapeutyczne z innych podejść terapeutycznych (poznawcze, humanistyczne i psychodynamiczne).

6. KRÓTKOTERMINOWOŚĆ. Średnia ilość sesji w PP wynosi 25.

7. SKUTECZNOŚĆ. PP potwierdziła swoją efektywność leczenia, jak i jego trwałość po upływie 5 lat od zakończenia terapii.
8. RÓWNOWAGA PP uczy nie tylko jak leczyć zaburzenia ale co należy czynić, żeby żyć szczęśliwie i zdrowo. Odwołuje się ona do modelu równowagi życiowej.

Formularz zgłoszeniowy |TUTAJ|