Szkolenia

SPIS TREŚCI

III EDYCJA

ROK I

I. Zgrupowanie wyjazdowe  self-experience (60 godzin)

Data: Styczeń 2016

II. Szkoleniowo wykładowo - warsztatowe (800 godzin):

I ROK – styczeń 2016 – grudzień 2016, Katowicki Instytut Psychoterapii

I Semestr:

 • Kontakt i kontrakt terapeutyczny

  Data: 29-30.01.2016

 • Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych

  Data: 19.20.02.2016

 • Neurobiologiczne podstawy zachowania

  Data: 18-19.03.2016

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1

  Data: 15-16.04.2016

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

  Data: 5-6.05.2016

II Semestr:

 • Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań

  Data: 18-19.06.2016

 • Proces psychoterapii a interwencje psychoterapeutyczne

  Data: 9-10.09.2016

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2

  Data: 28-29.10.2016

 • Relacja i przymierze terapeutyczne

  Data: 25-26.11.2016

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii

  Data: 16-17.12.2016

II ROK – styczeń 2017-grudzień 2017, Katowicki Instytut Psychoterapii

III Semestr:

 • Psychoterapia ericksonowska cz.1
  Data: 27-28.01.2017

 • Psychopatologia i Psychoterapia zaburzeń osobowości

  Data 17-18.03.2017

 • Psychoterapia systemowa cz. 1

  Data: 21-22.04.2017

 • Psychoterapia systemowa cz. 2

  Data: 12-13.05.2017

 • Psychoterapia systemowa cz. 3

  Data: 16-17.06.2017

IV Semestr:

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz. 1

  Data: 15-16.09.2017

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. 1

  Data: 13-14.10.2017

 • Psychoterapia Psychodynamiczna cz.2
  Data: 27-28.10.2017

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. 2

  Data: 17-18.11.2017

 • Wprowadzenie do Genogramu

  Data: 1-2-12.2017

III ROK – Styczeń 2018-Grudzień 2018, Katowicki Instytut Psychoterapii

V Semestr:

 • Psychoterapia ericksonowska cz.2
  Data: 15-16.12.2017

 • Koherencja
  Data: 19-20.01.2018

 • Psychoterapia ericksonowska cz.3
  Data: 2-3.03.2018

 • Problemy seksualne w procesie psychoterapii – rozpoznanie i leczenie
  Data: 20-21.04.2018

 • Genogram – doświadczenie własne cz.1
  Data: 25-26.05.2018

VI Semestr:

 • Genogram – doświadczenie własne cz.2
  Data: 15-16.06.2018

 • Genogram – doświadczenie własne cz.3
  Data : 7-8.09.2018

 • Genogram – doświadczenie własne cz.4
  Data: 12-13.10.2018

 • Psychoterapia pozytywna
  Data: 9-10.11.2018

 • Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami
  Data: 7-8.12.2018

 

Katowicki Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.