male psychologia

Otwarta grupa terapeutyczna "Moje Miejsce"

"Moje Miejsce"- otwarta grupa terapeutyczna oparta na metodzie ustawień systemowych
Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkie osoby:

 • zainteresowane rozwojem osobistym
 • gotowe na odkrywanie nowych rozwiązań starych problemów
 • poszukujące nowej perspektywy spojrzenia na swoją rodzinę
 • przygotowujące się pracy osobistej


Życie zaczyna się w rodzinie, życie to powiązania - konstelacje międzypokoleniowe. W szeroko rozumianej rodzinie jesteśmy powiązani w czasie teraźniejszym i przeszłym, to, co wydarzyło się w rodzinie z pochodzenia może mieć istotny wpływ na to jak żyjemy i jak przeżywamy. Każda osoba przynależna do systemu, ma prawo do miejsca i obecności w nim. Czasem ktoś jest pomijany lub obwiniany np. z powodu wstydu, cierpienia. Nie wspomina się o nim lub traktowany jest niezgodnie ze swoim miejscem, wówczas mówimy o zaburzeniu pierwotnego porządku.

Nasze psychologiczne lub somatyczne problemy, mogą więc być efektem nieświadomego "systemowego uwikłania".
Dopiero wtedy, gdy uznana zostaje więź i każdy znajduje swoje miejsce, osoba może poczuć się uwolniona i podążać za tym, co własne, a wszystko, co było przedtem, dodaje jej siły i wsparcia.
W trakcie zajęć pacjent wybiera spośród członków grupy terapeutycznej przedstawicieli swojego systemu (również za siebie) i ustawia te osoby w przestrzeni sali kierując się swoim "wewnętrznym obrazem rodziny". Niezwykłe w tej metodzie jest to, że ustawione osoby zaczynają czuć się tak, jak prawdziwi członkowie systemu. Uczucia przedstawicieli są więc drogowskazem w szukaniu rozwiązania uwikłania.


Proponujemy 2 formy uczestnictwa:

 • osoba wykonująca pracę wewnętrzną - w trakcie zajęć może zostać poproszony o reprezentowanie jakiejś postaci.
  Doświadczenie bycia w różnych rolach pomaga szerzej spojrzeć na własne problemy, dając szansę na ich rozwiązanie
 • osoba, podejmująca pracę osobistą


Warunki uczestniczenia w terapii:

 • skierowanie przez terapeutę
  lub
 • dwukrotna konsultacja z psychologiem, specjalizującym się w metodzie ustawień systemowych (dla osób niebędących
  w terapii). Pierwsza przygotowująca do uczestniczenia w zajęciach. Druga powinna odbyć się w miesiąc po spotkaniu
  grupowym. Jej celem jest utrwalenie i przedłużenie pozytywnych efektów wykonanej pracy.


Warunki osobistej pracy:

 • opracowanie genogramu (we współpracy z terapeutą)
 • co najmniej jednokrotne uczestniczenie w zajęciach grupy "Moje miejsce"


Udział w ustawieniach bez względu na formę uczestnictwa wymaga ukończenia 20 roku życia.
Dla zwiększenia komfortu pracy uczestników, w grupie obowiązuje zasada dyskrecji.

Prowadząca:

MARIA MARQUARDT

 • dwuletnie szkolenie z ustawień systemowych prowadzone przez Marię Senftleben-Gudrich, Victorię Schnabel, Marka Wilkirskiego pod egidą Polskiego Instytutu Ericksonowskiego
 • dwuletnie szkolenie "Zastosowanie podejścia systemowego i ustawień rodziny w psychoterapii" prowadzone przez Heriberta Döringa-Meijera, Rolanda Schillinga oraz Renate Osterrieder
 • międzynarodowe dwuletnie szkolenie w zakresie ustawien systemowych "Openness, Offenheit, Otwartość" prowadzone przez Marię Senftleben-Gudrich, Wilfrieda de Philippa, Yeti Spillman, Jan-Jacoba Stam, Margreet Mossel oraz Katarzynę Szymńską
 • seminaria u Wolfa Buntiga

Termin: 17.11.2021 r.
Godziny: 10:00 - 14:00
Koszty: praca własna - 200 zł, obserwator - 100 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie (tel. 032 25 24 517) w godz. 9.00-19.00 lub mailem: biuro@k-i-p.pl