Grupy wsparcia dla terapeutów

I grupa: prowadząca - Maria Marquardt

Termin:  26.04., 17.05., 14.06.2018 r. (12:00 - 15:00)

Czas trwania: 3 godziny