Grupy wsparcia dla terapeutów

I grupa: prowadząca - Maria Marquardt

Termin:  21.03.2019

Czas trwania: 13:30 - 16:30